Všetko, čo si viete predstaviť, je skutočné.

Všetko, čo si viete predstaviť, je skutočné.

Všetko, čo si viete predstaviť, je skutočné.

atelier_galeria

STRANA / THE PAGE Nitra

the_page

/for the information in English scroll down/

Rádi bychom vás pozvali na premiéru představení STRANA/THE PAGE - projektu poetického psaní tancem, zvukem a slovem, na kterém jsme několik měsíců pracovali společně se zvukovým umělcem Matthieu Legrosem.

STRANA / THE PAGE
Koncept, tanec, hlas, text: Roberta Legros, Bettina Neuhaus

Hudba, světla: Matthieu Legros

Kostýmy: Klára Židková

Dvě performerky se věnují aktu psaní pohybem, zvukem a mluveným slovem.
Jak jejich akce nepřetržitě zaplňují "stránky" času a prostoru, budují společně se zvukovým umělcem jazyk poezie.

Dílo a jeho dramaturgie se rozvíjí podél kompoziční matrice, kterou tanečnice a hudebník tvoří svými individuálními rozhodnutími. Divadelní osvětlení zároveň otevírá nové prostory, které se stávají dalšími prázdnými stranami pro příběh.

Místo konání: Domof creativity, Štefánikova ul. (bývalý Dom módy), Nitra
Vstupenka: 10€, student/snadný přístup: 7€
Rezervace vstupenek doporučena: m.ceretkova@gmail.com

Produkce: ORBITA z.s., CREAT STUDIO s.r.o., za podpory Slovenské národní galerie a Rezi.dance Komařice.

Projekt vznikl za finanční podpory Statutárního Města Brna a Ministerstva Kultury České Republiky.

- - -
/ENG/
We are happy to invite you to the premier of THE PAGE - a performance of poetic writing in dance, sound and words that we have been working on for several months together with sound artist Matthieu Legros.

STRANA / THE PAGE
Concept, dance, voice, text: Roberta Legros, Bettina Neuhaus

Music: Matthieu Legros

Lights: Matthieu Legros

Costumes: Klára Židková

The two performers devote themselves to the act of writing in movement, sounds and spoken words.
As their actions continuously fill ‘the page’ of time and space they build together with sound artist Legros a language of poetry.

The piece and its dramaturgy develop along the compositional matrix that the dancers and the musician weave together through their individual choices. At the same time the theatrical lighting opens new spaces that become the next empty pages for the narrative.

Place: Domof creativity, Štefánikova ul. (domof creativity)
Ticket: 10€, student/easier access: 7€
Tickets reservation: m.ceretkova@gmail.com

A production of ORBITA z.s., CREAT STUDIO s.r.o., supported by the Slovak National Gallery and Rezi.Dance Komarice.

With the financial support of the City Brno and the Ministry of Culture Czech Republic.

Miesto konania

DOMOF

Dátum akcie

11. OKTÓBRA 2022

Čas akcie

19:30

Cena

10 EUR

student/lahký prístup: 7 EUR

Galéria